Wszelkich informacji udziela:

Barbara Kleszcz
telefon: 61 848 70 97

Adres korespondencyjny:

Studium Podyplomowe Dietetyka i Planowanie Żywienia
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu
Adres: ul Wojska Polskiego 31,
60 - 637 Poznań
Telefon: 61 848 73 38
Fax: 61 848 73 32
www: www.up.poznan.pl
e-mail : asialip@up.poznan.pl

Kierownik studium:

dr hab. Małgorzata Woźniewicz
e-mail : malgorzata.wozniewicz@up.poznan.pl