Uwaga!!!

Zmiana trybu realizacji zajęć ze zjazdów całotygodniowych na tryb zjazdów weekendowych (sobota-niedziela).

Następna edycja studium:

Rekrutacja:od 1 kwietnia 2018 do końca sierpnia 2018

Ogłoszenie wyników rekrutacji: początek września 2018

Data rozpoczęcia zajęć: październik 2018

W przypadku braku minimalnej wymaganej liczby słuchaczy studiów podyplomowych, edycja nie zostanie uruchomiona.