Uwaga!!!

Następna edycja studium:

Rekrutacja: od 15 kwietnia 2023 r. do 15 września 2023 r.

Ogłoszenie wyników rekrutacji: 28-30 września 2023 r., drogą mailową.

Data rozpoczęcia zajęć: październik 2023

W przypadku braku minimalnej wymaganej liczby słuchaczy studiów podyplomowych, edycja nie zostanie uruchomiona.

Zastrzegamy sobie, że w razie pogorszenia stanu epidemiologicznego w kraju i obostrzeń z tym związanych, zajęcia będą prowadzone zdalnie z wykorzystaniem platformy edukacyjnej, a ćwiczenia praktyczne zostaną zrealizowane po ustaniu przeszkód, zgodnie z odpowiednimi zarządzeniami i komunikatami Rektora UPP.

Tiktok video downloader