Uwaga!!!

Zmiana trybu realizacji zajęć ze zjazdów całotygodniowych na tryb zjazdów weekendowych (sobota-niedziela).

Następna edycja studium:

Rrekrutacja:od 1 kwietnia 2017 do końca sierpnia 2017

Ogłoszenie wyników rekrutacji: koniec sierpnia 2017

Data rozpoczęcia zajęć: październik 2017