Uwaga!!!

Zmiana trybu realizacji zajęć ze zjazdów całotygodniowych na tryb zjazdów weekendowych (sobota-niedziela).

Następna edycja studium:

Rekrutacja:od 1 kwietnia 2019 do końca sierpnia 2019

Ogłoszenie wyników rekrutacji: początek września 2019

Data rozpoczęcia zajęć: październik 2019

W przypadku braku minimalnej wymaganej liczby słuchaczy studiów podyplomowych, edycja nie zostanie uruchomiona.