Uwaga!!!

Następna edycja studium:

Rekrutacja: od 15 czerwca 2024 r. do 30 września 2024 r., w systemie rekrutacji drogą elektroniczną.

Ogłoszenie wyników rekrutacji: 16 października 2024 r., w systemie rekrutacji drogą elektroniczną.

Data rozpoczęcia zajęć: październik 2024

W przypadku braku minimalnej wymaganej liczby słuchaczy studiów podyplomowych, edycja nie zostanie uruchomiona.