Program studiów podyplomowych

Specjalność: Dietetyka i Planowanie Żywienia

 • Semestr I
  • Anatomia i fizjologia człowieka
  • Podstawy nauki o żywieniu człowieka
  • Towaroznawstwo artykułów spożywczych
  • Kliniczny zarys chorób
  • Technologia produkcji potraw
  • Poradnictwo dietetyczne
  • Seminarium dyplomowe
  • Pracownia dyplomowa
 • Semestr II
  • Kliniczny zarys chorób
  • Podstawy dietetyki
  • Żywienie kliniczne
  • Dietetyka pediatryczna
  • Żywność funkcjonalna i specjalnego przeznaczenia
  • Higiena żywności
  • Konwersatorium i pracownia dyplomowa
  • Seminarium dyplomowe
 • Semestr III
  • Kliniczny zarys chorób
  • Podstawy dietetyki
  • Żywienie kliniczne
  • Dietetyka pediatryczna
  • Konwersatorium i pracownia dyplomowa
  • Seminarium dyplomowe