Podyplomwe Studium Dietetyki

Podyplomowe Studia z zakresu ywienia Czowieka, utworzone zostay na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu w 1992 roku. Zajcia prowadzone s przez specjalistw z zakresu ywiena czowieka, pracujcych na Wydziale Nauk o ywnoci i ywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, oraz na Uniwesytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Studium prowadzi ksztacenie specjalistyczne bazujce na wiedzy w zakresie ywienia czowieka zdrowego w rnych okresach rozwojowych i ywienia czowieka chorego oraz podstawowej wiedzy medycznej. W programie ksztacenia znajduj si takie przedmioty jak: anatomia i fizjologia czowieka, kliniczny zarys chorb, nauka o ywieniu czowieka, dietetyka, w tym ywienie kliniczne, towaroznawstwo, elementy technologii gastronomicznej.

Suchacze maj moliwo, opanowania umiejtnoci planowania ywienia rnych grup ludnoci oraz planowania dietoterapii, a ponadto prowadzenia oceny sposobu ywienia i stanu odywienia, oceny towaroznawczej ywnoci i umiejtnoci w zakresie technologii gastronomicznej.

Data rozpoczcia rekrutacji: marzec 2014

Ogoszenie wynikw rekrutacji: koniec sierpnia 2014

Data rozpoczcia zaj: padziernik 2014

ACTA Scientiarum Polonorum - Food Technology